ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เงินเดือน
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือพนักงาน
บ้านพักตากอากาศ
รางวัลยกย่องชมเชย
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
เงินกู้สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เที่ยวต่างประเทศ
พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Sales Executive(Sale)
จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง : Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23-32 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท สาขา วิชา วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคนิคการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

  • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

  • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : wanichayapha-ad@3nholding.com; surin@lableader.co.th

หรือส่งจดหมายมาที่ แผนกบุคคล บริษัท กิบไทย จำกัด 44 / 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 02 – 2748331 ต่อ 1115

ติดต่อสมัครงาน
วรพัน พวงประทุม  หรือ  วนิชญาภา สุยะสืบ  (Human Resource)
บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 02-2748331 - 3 ต่อ 1104,1115
อีเมล์ : voraphan-ad@3nholding.com หรือ wanichayapha-ad@3nholding.com