ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เงินเดือน
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือพนักงาน
บ้านพักตากอากาศ
รางวัลยกย่องชมเชย
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
เงินกู้สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เที่ยวต่างประเทศ
พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน (Foreman)
จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  อายุระหว่าง 24 - 30  ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , โยธา , เครื่องกลไฟฟ้า , สถาปัตยกรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานได้เป็นอย่างดี  และมีความกระตือรือร้น
- มีวุฒิภาวะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่ดี มีความอดทนสูง  สามารถรับแรงกดดันได้ดี  และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ไม่ต้องมีประสบกาาณ์ หรือ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานโครงการ  ควบคุมการปฏิบัติงาน สั่งงานผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล ติดตามการทำงาน  ความคืบหน้าของงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตของโครงการ
- สามรถดูแลแบบแปลนได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS : Excel , Word ได้  (ต้องเขียนรายงานการทำงาน)
- สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง , ภาคใต้)

ติดต่อสมัครงาน
วรพัน พวงประทุม  หรือ  วนิชญาภา สุยะสืบ  (Human Resource)
บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 02-2748331 - 3 ต่อ 1104
อีเมล์ : voraphan-ad@3nholding.com หรือ wanichayapha-ad@3nholding.com