ข้อมูลบัญชีของฉัน


Q : ฉันสามารถเข้าดูข้อมูลบัญชีของฉันได้อย่างไร

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บไซน์ และคลิกดูข้อมูลบัญชีของท่านเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q : ฉันสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้หรือไม่

ท่านสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมุลบัญชีได้บนหน้าเว็บไซน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

Q : ฉันจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีให้ครบทุกช่องหรือไม่

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน บริษัทฯ ต้องการข้อมูลพื้นฐานสำหรับติดต่อท่านด้านการซื้อขายสินค้า ท่านจำเป็นต้องกรอกชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นข้อมูลจริงและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น