การยกเลิกการสั่งซื้อ


Q : ฉันสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่

ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีโดยติดต่อตัวแทนเขตขายหรือบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-2748661-3  หรืออีเมลล์ contact@lableader.co.th กรณีที่ยังไม่มีการชำระค่าสินค้า และออกบิลจัดส่งสินค้า หากสินค้าถูกจัดส่งออกไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอยกเลิกใบสั่งซื้อได้