การรับข่าวสารสินค้า


Q : ฉันสามารถขอรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทได้อย่างไร

  1. ท่านสามารถติดต่อตัวแทนเขตขายที่ท่านเคยติดต่อด้วยโดยตรง
  2. ท่านสามารถส่งอีเมลล์แจ้งขอรับข่าวสารมาที่ contact@lableader.co.th หรือโทรศัพท์ 02-2748661-3 หรือ แฟกซ์ 02-2748664