ผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ Plant Genetics Screening using Direct PCR Technique

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Plant Genetics Screening using Direct PCR Technique โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจหายีนเพื่อการวิจัยในพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช 

ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร. กนกพร สมพรไพลิน จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ ตารางการฝึกอบรม

ติดต่อบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ได้ผ่านช่องทาง Contact Us หรือโทรศัพท์ 02-2748661-3,  แฟกซ์ 02-274-8664