โปรโมชั่นไฮไลท์ / LIFE SCIENCE
โปรโมชั่นไฮไลท์
Code: #LLD1712
Name: LIFE SCIENCE
Period: 15/08/2017 - 15/10/2017
Information:

Download Promotion PDF File
NaBI Nucleic Acid BioImaging Instrument (NaBI SET) w/o Computer

126,000 บาท
170,000 บาท -26%
NaBI - TINY

12,600 บาท
15,000 บาท -16%
MK2000-2E Dry Bath Incubator, ambient+5°C to 100°C

16,000 บาท
23,000 บาท -31%
GBS-5000A Glass Bead Sterilizer

12,600 บาท
18,000 บาท -30%
GBS-5000B Glass Bead Sterilizer

15,400 บาท
22,000 บาท -30%
Mini-ES2 Mini Electrophoresis

11,200 บาท
16,000 บาท -30%
BH03 block 35x1.5ml tubes

3,850 บาท
6,000 บาท -36%
BH16 block 28xΦ10mm tubes

3,850 บาท
6,000 บาท -36%
BH17 block 24xΦ12mm tubes

3,850 บาท
6,000 บาท -36%
BH18 block 24xΦ13mm tubes

3,850 บาท
6,000 บาท -36%
Line-Gene K Plus Fluorescent Quantitative Detection System

540,000 บาท
700,000 บาท -23%
H58 MINI QUICK-CAST HORIZONTAL GEL SYSTEM

16,500 บาท
19,800 บาท -17%
H11.14 WITH QUICK-CAST SYSTEM

23,500 บาท
28,000 บาท -17%
H20.25 WITH QUICK-CAST SYSTEM

30,500 บาท
38,000 บาท -20%
V15.17 VERTICAL WITH INTERGRATED SAFETY LID AND GLASS CLAMPS

26,900 บาท
38,000 บาท -30%
WIDE MOUTH BOSTON ROUND BOTTLE 250ML-PP (EACH)

35 บาท
45 บาท -23%
WIDE MOUTH BOSTON ROUND BOTTLE 500ML-PP (EACH)

45 บาท
60 บาท -25%
WASH BOTTLE INTEGRAL SIDE SPOUT (EACH)

50 บาท
65 บาท -24%
REUSABLE BOTTLE TOP FILTER 250 ML. (EACH)

2,500 บาท
3,500 บาท -29%
REUSABLE BOTTLE TOP FILTER 500 ML. (EACH)

3,000 บาท
4,100 บาท -27%
Items per pages
20

สินค้าขายดี