โปรโมชั่นไฮไลท์ / CLEARANCE SALE
โปรโมชั่นไฮไลท์
Code: #LLD1709
Name: CLEARANCE SALE
Period: 01/09/2017 - 31/10/2017
Information:

Download Promotion PDF File
-40*C FREEZER, UPRIGHT, 290 L.

89,000 บาท
115,000 บาท -23%
-20*C FREEZER, 65 L.

22,000 บาท
30,000 บาท -27%
-20*C FREEZER , 275 L.

36,500 บาท
52,000 บาท -30%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 0.1-2.5 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 0.5-10 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 2-20 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 5-50 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 10-100 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 20-200 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 50-200 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 100-1000 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 1000-5000 µl

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
MicroPette Plus, Autoclavable, Single Channel, 2-10 ML

2,400 บาท
4,000 บาท -40%
8CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 0.5-10 µl

9,000 บาท
15,000 บาท -40%
8CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 5-50 µl

9,000 บาท
15,000 บาท -40%
8CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 50-300 µl

9,000 บาท
15,000 บาท -40%
12CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 0.5-10 µl

11,000 บาท
18,000 บาท -39%
12CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 5-50 µl

11,000 บาท
18,000 บาท -39%
12CH MicroPette Plus, Adjustable Volumn, 50-300 µl

11,000 บาท
18,000 บาท -39%
MicroPette Plus, Autoclavable, Fixed Volumn, 5 µl

1,800 บาท
3,000 บาท -40%
Items per pages
20

สินค้าขายดี