ผลงาน
โปรโมชั่นไฮไลท์ / Raypa Rainy Season Sale..
โปรโมชั่นไฮไลท์
Code: #LLD1909_Raypa
Name: Raypa Rainy Season Sale..
Period: 01/08/2019 - 31/10/2019
Information:

Download Promotion PDF File
AUTOCLAVE STERICLAV-S OF 50 L.

249,000 บาท
378,000 บาท -35%
AUTOCLAVE STERICLAV-S OF 75 L.

289,000 บาท
400,000 บาท -28%
RAYPA water deionizer

43,000 บาท
60,000 บาท -29%
Estufas de secado digitales RAYPA 90 L.

62,000 บาท
83,000 บาท -26%
Estufas de secado digitales RAYPA 150 L.

75,000 บาท
100,000 บาท -25%
RAYPA digital culture incubators 90 L.

62,000 บาท
89,000 บาท -31%
RAYPA digital culture incubators 150 L.

78,000 บาท
113,000 บาท -31%
RAYPA digital culture incubators 288 L.

99,000 บาท
136,000 บาท -28%
DIGITAL WATER BATH, 40 L.

57,800 บาท
68,000 บาท -15%
DEIONIZER CARTRIDGE dia 100x435 SPARE PARTS (EACH)

12,000 บาท
20,000 บาท -40%
BLOOD BANK REFRIGERATOR, 120 L. (EACH)

75,000 บาท
98,000 บาท -24%
BLOOD BANK REFRIGERATOR, 250 L. (EACH)

97,500 บาท
126,000 บาท -23%
MEDICAL REFRIGERATOR, 260 L (EACH)

45,000 บาท
55,000 บาท -19%
-25*C FREEZER, 358 L (EACH)

67,500 บาท
86,000 บาท -22%
-25*C FREEZER, 268 L (EACH)

72,000 บาท
96,000 บาท -25%
-40*C LOW TEMPERATURE FREEZER, 268 L. (EACH)

90,000 บาท
120,000 บาท -25%
PROTIEN-NITROGEN DISTILLER (EACH)

179,000 บาท
240,000 บาท -26%
-40*C DEEP FREEZER, 530 L (EACH)

263,000 บาท
350,000 บาท -25%
-86*C DEEP FREEZER, 338 L (EACH)

263,000 บาท
350,000 บาท -25%
MEDICAL REFRIGERATOR, 650 L (EACH)

94,000 บาท
136,000 บาท -31%
Items per pages
20

สินค้าขายดี