ผลงาน

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เงินเดือน
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือพนักงาน
บ้านพักตากอากาศ
รางวัลยกย่องชมเชย
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
เงินกู้สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เที่ยวต่างประเทศ
พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ติดต่อสมัครงาน
วรพัน พวงประทุม  หรือ  วนิชญาภา สุยะสืบ  (Human Resource)
บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
2/1 ซอยกาญจนา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 02-2748331 - 3 ต่อ 1104,1115
อีเมล์ : voraphan-ad@3nholding.com หรือ wanichayapha-ad@3nholding.com